Тендер по трубам не активен

07.10.2009 труба 820х10 не активно